Повернутися до звичайного режиму

Напрямки роботи школи

Головною метою школи є створення умов для розвитку доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, що динамічно розвивається, запитів особистості та потреб держави, якісної високопрофесійної підготовки випускників школи, конкурентоспроможних на ринку праці.
Науково-методичною темою, над якою працює школа в 2016/2021н.р. є «Створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу в умовах реалізації моделі Нової української школи».
З метою реалізації теми, над якою працює школа, адміністрація та педагогічний колектив вирішуватиме завдання:
- підвищення професійного та методичного рівня педпрацівників;
- вдосконалення змісту, форм і методів внутрішньошкільної методичної роботи;
- підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;
- досягнення високого рівня соціальної зрілості випускників, достатньої для забезпечення їхньої орієнтації на життєвий успіх;
- набуття вмінь педпрацівників у роботі з використанням ІКТ;
- інформатизація навчального процесу, впровадження мультимедійних та комп’ютерних технологій;
- упровадження допрофільної підготовки та профільного навчання школярів;
- підвищення інформаційної культури педагогічних працівників;
- функціонування сайту школи, залучення учителів до активної роботи на освітніх сайтах та висвітлення власних напрацювань; пропагування ППД;
- участь у дослідно-експериментальній та інноваційній діяльності;
- стимулювання і активізація діяльності учасників навчально-виховного процесу через упровадження моніторингових досліджень методичної, навчальної, виховної роботи;
- удосконалення системи наступності в навчанні та вихованні дітей та підлітків;
- впровадження нових форм роботи з метою підвищення результативності реалізації програми «Обдарована молодь».
Тема виховної роботи школи :
«Виховання особистості здатної до саморозвитку та самовдосконалення»

Завдання виховної роботи:

- організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;
- реалізація в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної , групової, масової;
- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;
- співпраця з органами учнівського самоврядування. Дитячими громадськими організаціями;
- інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я;
- формування активної громадянської та життєвої позиції вихованців;
- створення простору для соціальних, культурних, життєвих виборів особистості учнів;
- самореалізація особистості через активну участь у різних виховних, соціально-культурних заходах;
- розвиток моральних і духовних цінностей учня;
- формування потреби особистості до правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття в суспільстві.
Кiлькiсть переглядiв: 1463