/Files/images/244f1a180273b38479a76ad2dfb56e2e_mid.jpg

Новини виховної роботи

ВИХОВНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ

"Виховання особистості здатної до саморозвитку та самовдосконалення"


МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

1.Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, традицій, народних ремесел.
2. Виховувати любов до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливе ставлення до шкільного і класного майна.
3. Вчити дітей вчитись, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.
4. Виховувати бережливе ставлення до природи, дати елементарні знання з екології.
5. Виховувати дітей за принципами християнської моралі.
6. Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.
7. Привчати дітей до систематичного читання періодичної преси, перегляду телепередач, з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно-пізнавальних годинах.
8. Зміцнювати здоров'я дітей, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізкультури, занять у спортивних секціях, ранкової фізкультури.
9.3 метою вивчення природи рідного краю організовувати екскурсії і походи, прокладати "екологічні стежки".
10. Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.

Цілі і завдання виховної роботи

Основною метою є виховання всебічно та гармонійного розвитку особистості відповідно до цільових орієнтирів виховної діяльності.
Цільові орієнтири виховної діяльності:
1. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;
2. Забезпечувати опанування учнямицілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних вмінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і розвитку;
3. Виховувати в учнів цілісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;
4. Узгоджувати інтереси особистості з інтересами членів класної спільноти, з особливостями колективу класу та умовами його життєдіяльності;
5. Для зміцнення трудової дисципліни і поведінки учнів постійно акцентувати увагу на необхідності виконання правил для учнів;
6. У класній стінній газеті висвітлювати питання виконання доручень учнями класу, заохочувати учнів, які сумлінно ставляться до своїх доручень та обов'язків.
Кiлькiсть переглядiв: 1165