21.05.2021

Педагогічна рада. (Ткаченко В.М., Закрасняна Т.Ф., Сніжко Н.А.)


14.04.2021

Збори онлайн для батьків учнів 7-х класів з питання формування класів з поглибленим вивченням окремих предметів у 2021/2022 н. р. (Степенко В.В.)


22.03.2021

Педагогічна рада "Створення ефективної системи захисту прав та інтересів дитини, попередження булінгу та створення безпечного освітнього середовища". (Закрасняна Т.Ф.)


09.03.2021

Педагогічна рада з питання затвердження відібраних електронних версій підручників для 8 класу та повторного вибору підручника для 4 класу "Математика". (Сніжко Н.А.)


21.01.2021

Засідання педагогічної ради


30.12.2020

Педагогічна рада "Професійна компетентність як складова професіоналізму педагогічних працівників в умовах Нової української школи. Арсенал сучасного інструментарію вчителя НУШ". (Сніжко Н.А.)


23.12.2020

Мала педрада й консиліум за наслідками класно-узагальнюючого контролю в 5-х та 10-х класах. (Сніжко Н.А.)


17.12.2020

Збори онлайн з питань «Особливості ЗНО та ДПА у 2021 році". (Степенко В.В.)


14.12.2020

Засідання педагогічної ради (онлайн)


22.10.2020

Педагогічна рада онлайн у ZOOM-конференції «Формувальне оцінювання: методика, інструменти» (Степенко В.В.)


21.10.2020

Круглий стіл "Професійний стандарт вчителя" (онлайн). Сніжко Н.А.


31.08.2020

Педагогічна рада "Про підсумки роботи школи за 2019/2020 наравчальний рік. Конструктивні завдання на 2020/2021 навчальний рік" Ткаченко В.М.


16.06.2020

Збори для учнів 11-А класу з питання ЗНО (онлайн) Степенко В.В.


15.06.2020

Засідання педагогічної ради (онлайн)


27.05.2020

Засідання педагогічної ради (онлайн)


06.03.2020

Педагогічна рада з питання результату вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 3 класу, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 3 класу ЗЗСО


24.02.2020

Психолого-педагогічний консиліум за наслідками класно-узагальнюючого контролю в 10-А класі. Степенко В.В.


28.12.2019

Педагогічна рада "Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження. Оновлення змісту й форми роботи вчителя в контексті НУШ. Підвищення професійної компетентності педагога в умовах НУШ" Сніжко Н.А.


26.12.2019

Збори для учнів 11-А класу та їх батьків. (Степенко В.В.)


16.12.2019

Мала педагогічна рада за підсумками класно-узагальнюючого контролю в 5-х класах. (Сніжко Н.А.)


30.10.2019

Педагогічна рада "Використання проектної технології в освітньому процесі: суть, методика, результат…" (Степенко В.В)


28.08.2019

Педагогічна рада за підсумками 2018/2019 навчального року та планування роботи школи на 2019/2020 навчальний рік.(Ткаченко В.М.)


25.03.2019

Педагогічна рада на тему: «Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти» (Закрасняна Т.Ф)


29.12.2018

Педрада "«Нова українська школа – простір освітніх можливостей у ХХІ столітті (НУШ як перехідна ланка від школи знань до школи компетентностей)» (Сніжко Н.А)


27.12.2018

Збори для учнів 11-А класу та їх батьків. (Степенко В.В.)


26.11.2018

Педагогічна рада «Особливості взаємодії початкової та основної школи. Адаптація учнів 5-х класів до умов навчання в основній школі» (Сніжко Н.А.)


01.11.2018

Педагогічна рада «Оптимізація домашніх завдань як один із засобів підвищення якості освіти».(Степенко В.В.)


30.08.2018

Педагогічна рада «Про підсумки роботи школи за 2017/2018 н.р. та завдання на 2018/2019 н.р. з метою реалізації моделі Нової української школи» (Директор школи Ткаченко В. М.)


29.03.2018

Педагогічна рада «Створення виховного простору школи як результат розвитку виховної системи» (Закрасняна Т.Ф.)


14.03.2018

Збори для батьків учнів 11-А класу. (Степенко В.В.)


21.02.2018

Збори для батьків та учнів "Особливості організації навчання в 10 класі" (Степенко В.В.)


10.01.2018

Педагогічна рада«Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах реалізації моделі Нової української школи» (СНІЖКО Н.А.)


27.12.2017

Збори для учнів та батьків 11-А класу з теми "Особливості організації, проведення та реєстрації на ЗНО 2018" (Степенко В.В.)


15.12.2017

Звіт директора школи. (Ткаченко В.М.)


27.11.2017

Педрада за підсумками класно-узагальнюючого контролю в 5-х класах (Сніжко Н.А.)


2.11.2017

Педагогічна рада "Пошукова та дослідницька робота учнів як складова частина творчої діяльності особистості на шляху до виховання життєво та соціально компетентного випускника" (Степенко В.В.)


30.08.2017

Педагогічна рада «Про підсумки роботи школи за 2016/2017 н.р. та завдання на 2017/2018 н.р.» (Директор школи Ткаченко В. М.)


10.06.2017

Збори працівників школи та батьківської громадськості. (Ткаченко В.М.)


27.04.2017

Загальношкільні батьківські збори для батьків учнів майбутніх першокласників.(Сніжко Н.А.)


23.03.2017

Педагогічна рада " Класна година у системі особистісно зорієнтованого виховання" (Закрасняна Т.Ф.)


23.01.2017

Психолого-педагогічний консиліуму за наслідками класно-узагальнюючого контролю в 10-А класі. (Степенко В.В.)

План роботи Презентація


29.12.2016

Педагогічна рада «Роль єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу. Школа як освітньо-розвивальне середовище». (Доповідач: Сніжко Н.А., заступник директора школи з НВР).

План Презентація доповідача

Презентація класних керівників

Майстер-клас Остапченко С.М.


15.12.2016

Збори для батьків та учнів 11-х класів з питань особливостей проведення та реєстрації на ЗНО-2016. (Степенко В.В)


28.11.2016

Педрада "Адаптація учнів 5-х класів до умов навчання в основній школі» (Сніжко Н.А.)

Презентація Сніжко Н.А. План роботи

Презентація Чуприна


25.10.2016

Педагогіна рада "Оцінки в школі - тавро чи орієнтир?" (Степенко В.В.)

Презентація

29.08.2016

Підсумки роботи школи за 2015/2016 н.р. План роботи школи на 2016/2017 н.р. (Директор школи Ткаченко В.М.)


28.04.2016

Загальношкільні батьківські збори для батьків учнів майбутніх першокласників. (Сніжко Н.А.)

22.03.2016

Педагогічна рада "Школа і сім'я. Творча співпраця педагогічного колективу, учнів та батьків". (Закрасняна Т.Ф.)

21.03.2016

Методичний фестиваль «Педагогічний вернісаж». (Сніжко Н.А.)

25.01.2016

Педагогічний консиліум "Особливості адаптації учнів 10-х класів до умов навчання у профільній школі та проблеми, пов'язані з новою ситуацією навчання". (Степенко В.В.)

29.12.2015

Педагогічна рада «Мобільність як особистісно-професійна якість учителя. Забезпечення мобільності чителя й учня шляхом формування інформаційної та комунікативної компетенцій».(Сніжко Н.А.)


07.12.2015

Педагогічна рада за наслідками класно-узагальнюючого контролю в 5-х класах «Особливості взаємодії початкової й основної школи. Адаптація учнів 5-х класів до умов навчання в основній школі» (Сніжко Н.А.)

План Презентація


29.10.2015

Інтеграція навчання як засіб забезпечення системих знань учнів із різних галузей науки (Степенко В.В.)

28.08.2015

Підсумки роботи школи за 2014/2015 н.р. План роботи школи на 2015/2016 н.р. (Директор школи Ткаченко В.М.)


27.04.2015

Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовного морального світогляду школярів. (Закрасняна Т.Ф.)

16.02.2015

Створення в навчальному закладі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей на основі упровадження нового змісту освіти (Сніжко Н.А.) Презентація План

02.02.2015

Психолого-педагогічний консиліум у 10 класах за наслідками класно-узагальнюючого контролю (Степенко В.В.)

23.12.2014

Збори для батьків та учнів "Особливості організації та проведення ЗНО. Реєстрація на ЗНО - 2015" (Степенко В.В.) Презентація

17.11.2014

"Адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання в основній школі". (Сніжко Н.А.)

Презентація


03.11.2014

Педагогічна рада "Нові підходи до формування ключових та предметних компетентностей учнів в умовах модернізації НВП. (Степенко В.В.)

Виступ + презентація


29.09.2014

Нарада з питань дотримання норм чинного законодавства щодо отримання благодійної допомоги закладу та заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків. (Директор школи Ткаченко В.М.)


29.08.2014

Підсумки роботи школи за 2013/2014 н.р. План роботи школи на 2014/2015 н.р. (Директор школи Ткаченко В.М.)


27.03.2014

Педагогічна рада "Креативність класного керівника: шлях звільнення від стереотипів і шаблонів". (Закрасняна Т.Ф.)


27.01.2014

Педагогічний консиліум "Особливості адаптації учнів 10-х класів до умов навчання у профільній школі та проблеми, пов'язані з новою ситуацією навчання". (Степенко В.В.)


30.12.2013

"Імідж сучасного вчителя. Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності вчителя, його вплив на якість навчально-виховного процесу." (Сніжко Н.А.)

План педради 2013-2014

Презентація "Імідж вчителя"


25.11.2013

Проведено малу педагогічну раду за наслідками класно-узагальнюючого контролю в 5-х класах «Адаптація 5-класників до нових умов навчання. Проблеми наступності навчання початкової та основної школи. Реалізація учителями завдань Держстандарту базової і повної загальної середньої освіти» (заст. директора з НВР Сніжко Н.А.)


30.10.2013

«Роль контролю та стимулювання у підвищенні якості начальної діяльності учнів та розвитку їх творчої активності» (Степенко В.В.)

Педагогічна конференція «Реалізація Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти як запорука становлення успішного громадянина України» (Сніжко Н.А.)


30.08.2013

Підсумки роботи школи за 2012/2013 н.р. План роботи школи на 2013/2014 н.р. (Директор школи Ткаченко В.М.)


18.04.2013

Батьківські збори для батьків майбутніх першокласників. (Сніжко Н.А.)


28.03.2013

Стан реалізації завдань програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів". (Закрасняна Т.Ф.)


15.01.2013

Батьківські збори. "Організація та особливості проведення реєстрації ЗНО - 2013". (Степенко В. В.)


29.12.2012

Від синдрому професійного вигорання до креативності у педагогічній діяльності. (Сніжко Н. А.)

План проведення педради

Як перетворити свою роботу на радісну й улюблену? Секрет професійного щастя. Богдан І.Л.

Креативність вчителя як невід’ємна риса педагогічної майстерності. Івашкіна О.В.


10.12.2012

Проведено педагогічний консиліум за результатами класно-узагальнюючого контролю в 10-х класах. (Степенко В. В.)


26.11.2012

Проведено малу педагогічну раду за підсумками класно-узагальнюючого контролю у 5-х класах "Адаптація п'ятикласників до нових умов навчання" (Сніжко Н. А.)


25.10.2012

Діагностика та профілактика неуспішності та відставання учнів у навчанні (Степенко В.В.)


29.03.2012

Проведено педагогічну раду на тему: "Системність у духовно-моральному вихованні школярів, їх орієнтація та загальнолюдські моральні цінності" (Закрасняна Т.Ф.)


17.01.2012

Відбулися збори для батьків та учнів 11-х класів з приводу особливостей проведення ЗНО та реєстрації в 2011-2012 н.р. (Степенко В.В.)


26.12.2011

Проведено педагогічну раду на тему "Педагогічна творчість як рушійна сила формування творчої особистості учня" (Сніжко Н. А.)


28.11.2011

Проведено малу педагогічну раду за підсумками класно-узагальнюючого контролю у 5-х класах "Адаптація п'ятикласників до нових умов навчання" (Сніжко Н. А.)


21.11.2011

Проведено педагогічний консиліум за результатами класно-узагальнюючого контролю в 10-х класах. (Степенко В. В.)


26.10.2011

Проведено педагогічну раду на тему "Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування творчої активної особистості".(Степенко В. В.)

Кiлькiсть переглядiв: 3321