Методичний кабінет

План роботи методичного кабінету БЗШ №3 ім. Т.Г.Шевченка


Картотека ППД учителів

Публікації вчителів

Відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України за №285 від 28.10.1997 р., методичний кабінет БЗШ №3 ім. Т.Г.Шевченка є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками. Його діяльність визначається змістом внутрішкільної методичної роботи всіх професійних об’єднань педагогів. Головним завданням методичного кабінету є організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів та створення умов для їх самостійної та індивідуальної роботи.

Керівництво методичним кабінетом у БЗШ №3 ім. Т.Г.Шевченка здійснює заступник директора школи з НВР Сніжко Наталія Анатоліївна, яка організовуює консультації з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів. Саме тут вирішуються питання організації та проведення педагогічних виставок, творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій.

Робота методичного кабінету сприяє участі вчителів у науково-методичній та експериментальній роботі, впровадженню у практику педпрацівників передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання.

У методичному кабінеті систематизовані матеріали згідно Положення про методичний кабінет закладу освіти:

1. Нормативні документи, що регламентують діяльність освітнього закладу: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон «Про загальну середню освіту», Указ Президента Укра]ни "Про заходи щодо забезпечення прsоритетного розвитку освsти в Україні", "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021", «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, Державний стандарт початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87), Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), Концепція профільного навчання в старшій школі, та інші урядові документи з питань освіти, Типове положення про атестацію педагогічних кадрів, а також:

- план роботи закладу, розділ «Робота з педагогічними працівниками»;

- навчальні плани, програми;

- методичний паспорт школи;

- накази про організацію та підсумки науково-методичної роботи;

- методичні рекомендації щодо вивчення предметів;

- матеріали методичної ради;

- матеріали педрад, педагогічних читань, науково-практичних конференцій;

- графік проведення методичних заходів з педагогами закладу;

- методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми;

- науково-методична література та фахові видання.

2. Документація шкільних методичних та творчих об'єднань, консалтингових центрів та консультпунктів:

- плани роботи шкільних творчих об’єднань та їхні матеріали;

- папки предметних методичних об’єднань;

- протоколи засідань;

- тексти виступів;

- розробки уроків, бюлетенів, зразки наочності;

- матеріали предметних тижнів та тижнів педмайстерності;

- досвіди роботи вчителів, авторські програми, збірники;

- презентації до уроків, створені вчителями-предметниками, портфоліо вчителів;

- перелік матеріалів, розміщених на сайтах (шкільному, «Мій кращий урок», «Методична скарбничка», БЦВІКІ);

- методичні рекомендації, укладені вчителями: «Сучасний урок», «Шляхи ефективності уроку», «Інноваційний урок», «Використання ІКТ на уроках»;

- матеріали на допомогу молодому вчителю;

- матеріали участі вчителів у професійних конкурсах та міських заходах;

- методичні матеріали з організації міжнародного шкільного партнерства.

3. Графіки проведення методичних заходів з педагогічними працівниками:

- план-розклад індивідуальних і колективних форм методичної роботи;

- перспективний план курсової перепідготовки;

- довідки про проходження курсової перепідготовки;

- матеріали діагностування педагогічних кадрів;

4. Атестація педагогічних працівників:

- план роботи атестаційної комісії на поточний рік;

- рекомендації членам атестаційної комісії по вивченню досвіду роботи учителів, які атестуються;

- атестаційні листи за 5 років;

- залікові книжки, листи рейтингової оцінки;

- матеріали засідань атестаційної комісії, книга протоколів;

- перспективний план проходження атестації з урахуванням своєчасності атестації та курсової перепідготовки;

- накази про створення атестаційної комісії, про атестацію та підсумки атестації.

5. Портфоліо педагогів зі званнями.

6. Науково-методична література (виставка, картотека).

7. Каталог публікацій педагогів у фаховій освітянській пресі (виставка).

8. Матеріали з позакласної, позашкільної роботи:

- сценарії позашкільних заходів;

- матеріали підсумків олімпіад, МАН;

- графік проведення додаткових занять, консультацій,гуртків, факультативів.

9. Матеріали дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладу (накази, програми діяльності, узагальнені матеріали).

10. Матеріали про роботу за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього» (сертифікати учителів та портфоліо користувачів Інтел, які закінчили курси, графік проходження курсів усіма педпрацівниками).

11. Матеріали про здійснення міжнародного співробітництва (проект, методичні рекомендації).

12. Банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій).

- матеріали ППд (виставка);

- банк даних про якісний склад педагогічних кадрів;

- картотеки;

- картотеки ППД;

- картотека нормативних документів про освіту;

- картотека психолого-педагогічноїх літератури;

- картотека матеріалів педагогів, розміщених на сайті КОІПОПК «Мій кращий урок»;

- картотека педагогічних працівників закладу.

13. Банк даних обдарованої учнівської молоді:

- Особові картки учнів;

- Особові картки учителів, які підготували призерів і переможців олімпіад, конкурсів, турнірів.

14. Банк даних уроків з інформаційно-комп’ютерним супроводом для підтримки навчально-виховного процесу на електронних носіях, навчальні презентації, розроблені вчителями.

15. Авторські програми, розроблені вчителями школи.

16. Виставка нової методичної літератури, передового педагогічного досвіду, впровадження інноваційних педагогічних технологій.

17. Підшивка інформаційних та інструктивно-методичних збірників МОНмолодьспорту України, педагогічних газет, журналів, періодичної преси з питань освіти.

18. Кабінет оснащено комп’ютерною технікою (2 процесори), яка підключена та має вихід до мережі Інтернет.

У кабінеті проводиться планування засідань методичної ради школи, методичних об'єднань вчителів, атестаційної комісії навчального закладу.

/Files/images/1 001.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2965